Doelstelling & voorwaarden

De Stichting Liduina Fonds is een vermogensfonds dat financiële steun verleent aan organisaties. Om in aanmerking te komen voor een donatie dienen deze organisaties zich in te zetten voor volwaardige deelname van kwetsbare of achtergestelde mensen aan de samenleving. Het donatiegebied van het Liduina Fonds is Den Haag.

 

Het bestuur van het Liduina Fonds stelt periodiek een bepaalde focus vast om de doelstelling van het fonds nader in te vullen. Deze focus geeft richting aan het donatiebeleid van het Liduina Fonds. De komende jaren ligt de focus van het Liduina Fonds op het bieden van perspectief voor kwetsbare jeugd zonder thuis. Dat betekent dat organisaties die zich daar voor inzetten, aanvragen op dit gebied kunnen indienen.

 

Het streven van het Liduina Fonds is om het jaarlijkse bedrag dat beschikbaar is, als giften te verstrekken aan projecten van verschillende omvang. Aanvragen voor individuen zijn niet mogelijk. Wel steunt het Liduina Fonds de Sociale Fondsen Den Haag.

 

Aanvragen voor een gift voor een project kunnen in de regel variëren tussen de € 500 en de € 5.000. Het Liduina Fonds ziet graag hoe zijn giften worden besteed.

 

Het Liduina Fonds is aangesloten bij het Haagse fondsenoverleg en de Vereniging van fondsen in Nederland FIN. Het Liduina Fonds werkt in voorkomende gevallen samen met andere Haagse fondsen. Een voorbeeld hiervan is het Jeugdvakantieloket.

 

(Het navolgende gedeelte van de website wordt met enige regelmaat bijgewerkt.)

 

Activiteiten en projecten

 

Het Liduina Fonds verstrekt een jaarlijkse bijdrage aan het Jeugdvakantieloket en de Stichting Samenwerking Sociale Fondsen te Den Haag. Het Liduina Fonds heeft de afgelopen jaren voorts diverse werkzaamheden ondersteund van organisaties die projecten hebben uitgevoerd binnen de doelstelling van het Liduina Fonds. Hiertoe komt het bestuur van het Liduina Fonds ongeveer zes tot acht keer per jaar bijeen. De projecten die het Liduina Fonds heeft gesteund zijn onder meer de volgende:

2023 De Harde Haagse Leerschool, Soc. Fondsen Den Haag, Jeugdvakantieloket, Kraijcek Foundation, Leger des Heils, Dushi Huis, Kerst met JIT

– 2022 St. JESS Love Your Mind, Soc. Fondsen Den Haag, St. JESS, Dushi Huis, St. Vitalis, De Harde Haagse Leerschool, St.Xtra, JIT, St. Mara, St. Wesp, Wij voor Elkaar, Jeugdvakantieloket

2021 Sociale Fondsen Den Haag, Opstap 2021, St. Click, Peptalk, St. Present, Aandachtscentrum Den Haag, St. Leren Doen, Jeugdvakantieloket, St WESP, lotgenoten contact, Krajicek Foundation, Mara OPStap, Vitalis, Haagse Harde Leerschool

2020 St. Mara Op Stap, Sociale Fondsen Den Haag, Jeugdvakantieloket, stichting Vitalis / vitalis maatjes, NL Cares, Haagse Harde Leerschool, Form-Ed, Justitia et Pax, Don Bosco, St. Sahne

2019 St. Mara Op Stap, Jeugdvakantieloket, St. Sociale Fondsen Den Haag, Stichting Straatconsulaat, JIT, de Haagse Harde Leerschool, stichting WESP

2018 Haagse harde leerschool, Studio 52nd, Vitalis, D’roem, Kraijceck Foundation, Stichting Mara, JA voor een kans, Straatconsulaat

2017 Ja voor een kans (cadeau Haagse fondsen aan oud-burgemeester Van Aartsen), JIP 2017 (schulddienstverleners), OpStap (Stichting Mara), Dushihuis te Den Haag, D’roem

2016 Dushihuis te Den Haag, Stichting Mara, Stichting Xtra (ervarend leren met JIT en schuldhulpverleningsproject JIP en JIT)

2015 Stichting Mara, Dushihuis te Den Haag, Stichting PEP (Talent in zich)

2014 Stichting Mara, Stichting Boschuysen, Stichting Vitalis, Stichting PEP, Stichting WESP, Stichting van het Kind

2013 Stichting Mara, Stichting Vitalis, STEK, De Regenboogboom

2012 Vluchtelingenwerk, Stichting Solidair, het Dushihuis te Den Haag

 

 

Overige gegevens (ANBI)

 

Het Liduina Fonds is een algemeen nut beogende instelling (ANBI). De Stichting Liduina Fonds (RSIN/fiscaal nummer 8022.96.038) staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 41152385. Het Liduina Fonds heeft per jaar ongeveer EUR 40.000 te besteden. Dit betreft baten uit het eigen vermogen van het Liduina Fonds, dat in beheer is bij een professionele vermogensbeheerder. Het bestuur functioneert onbezoldigd.

 

In verband met de publicatieverplichtingen voor fondsen met een ANBI-status, is hieronder de jaarlijkse staat van baten en lasten gepubliceerd, alsmede de toelichting daarop.

 

Staat van baten en lasten 2022

Staat van baten en lasten 2021

Staat van baten en lasten 2020

Staat van baten en lasten 2019

Staat van baten en lasten 2018

Staat van baten en lasten 2017

Staat van baten en lasten 2016

Staat van baten en lasten 2015

 

Overige gegevens (AVG)

 

Het Liduina Fonds beschikt niet over persoonsgegevens. Het Liduina Fonds neemt enkel aanvragen van organisaties voor een eventuele donatie in behandeling. Ook ontvangt het Liduina Fonds geen persoonsgegevens van fondsen waar het Liduina Fonds mee samenwerkt.

 

Indien u vermoedt dat het Liduina Fonds onverhoeds toch over uw persoonsgegevens beschikt, kunt u contact opnemen met de voorzitter of de secretaris van het Liduina Fonds zoals vermeld op deze website. Het Liduina Fonds zal dan nagaan of  uw gegevens aanwezig zijn en, als dat het geval is, de betreffende gegevens verwijderen.